یک روز ، یک جمله ...

امروز به هر کاری که قراره انجام بدی، باور داشته باش

24 بهمن

رایانه شما چند وقت است که روشن است؟!

برای اینکه متوجه شوید رایانه شما چه مدت روشن مانده و یا اینکه چه زمانی روشن شده است کافیست دستور زیر را در خط فرمان ویندوز (CMD) اجرا نمایید.

وارد بخش CMD ویندوز شوید و دستور زیر را اجرا نمایید. نتیجه به تفکیک روز، ساعت، دقیقه و ثانیه نمایش داده می شود.

powershell (get-date) – (gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime

چند ثانیه به سیستم فرصت دهید تا نتیجه را برای شما نمایش دهید.

رضا اردانه

مدیریت وب سایت آموزش دیجیتال

نظر دادن

خبرنامه

برای دریافت جدیدترین خبرهای سایت در خبرنامه عضو شوید